TKS Sp. z o.o. – Interdyscyplinarna firma inżynierska

Oferujemy projektowanie i wykonawstwo kompletnych instalacji wewnętrznych, sieci zewnętrznych oraz robót drogowych.

Oferta

Instalacje wewnętrzne

Oferujemy wykonawstwo m.in. instalacji wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, chłodniczych, c.o., c.t., kotłowni, wymiennikowni, instalacji wod-kan, hydrantowych ppoż., instalacji gazowych oraz elektrycznych.

Elektryka i automatyka

Oferujemy wykonastwo instalacji zarówno silno jak i słaboprądowych. W portfolio naszych prac znajdują się takie instalacje jak: BMS, CCTV, automatyka obiektowa.

Sieci zewnętrzne

Wykonujemy sieci wodociągowe, ciepłownicze, gazowe jak również kolektory sanitarne, deszczowe i zbiorniki retencyjne. Przeprowadzamy remonty metodami bezinwazyjnymi, technologiami bezwykopowymi (przewierty i przeciski pod drogami, nasypami i innymi przeszkodami terenowymi).

Usługi projektowe

Posiadamy własne biuro projektowe i wykonujemy usługi projektowe w zakresie wszystkich instalacji wewnętrznych, sieci zewnętrznych, robót drogowych, układów automatycznej regulacji oraz projekty optymalizacji budynków pod kątem efektywności energetycznej.

Serwis

Oferujemy serwis i przeglądy, usługi konserwacyjne instalacji i urządzeń nie tylko w obiektach wykonywanych przez nas.

Roboty drogowe

Budowa i przebudowa dróg, parkingów, ciągów pieszo-jezdnych. Realizacja robót ziemnych w tym makroniwelacja i ukształtowanie terenu.