Wartość: 12 mPLN

Inwestor: Gmina Knurów

Typ robót: Sieci zewnętrzne i roboty drogowe

Miejsce: Knurów

Realizujemy zadanie pt. „Odwodnienie w rejonie osiedla Wojska Polskiego I i osiedla Wojska Polskiego II oraz odbudowa rowu Witrel w Knurowie”.