Wartość: 12 mPLN

Inwestor: Miasto Ruda Śląska

Typ robót: Sieci zewnętrzne i roboty drogowe

Miejsce: Ruda Śląska

Realizujemy dwa zadania na terenie Rudy Śląskiej: „Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Międzyblokowej wraz z wylotem i zabudową separatora – zlewnia „Międzyblokowa” oraz „Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Solidarności i Zamenhoffa wraz z wylotem i zabudową separatora – zlewnia „Miodowa”.