Contact Form

Informations:

NIP: 634-013-54-00
Regon: 008061685
KRS: 0000116666
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 2.550.000,00 zł

Bank account:

ING Bank Śląski S.A. O/Chorzów nr konta:
54 1050 1243 1000 0022 3672 0047

Bank Polska Kasa Opieki S.A. IŚĆK Katowice nr konta:
82 1240 2975 1111 0010 5180 3020