Jako spółka, podchodząca poważnie do tematu CSR, podejmujemy działania, aby bezpośrednio przyczynić się do zahamowania wzrostu emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. W regionie, w którym w okresie jesienno-zimowym, problem smogu jest kluczowym problemem społeczno-zdrowotnym zdecydowaliśmy zadbać o wspólną przyszłość instalując na dachu budynku panele fotowoltaiczne pozwalające całkowicie pokryć zapotrzebowanie na energię elektryczną budynku siedziby spółki. Panele wraz z zainstalowanymi pompami ciepła stworzą kompleksowy i ekologiczny system energetyczny biura.