W związku z ciągłym rozwojem spółki i chęcią oferowania usług na najwyższym poziomie podjęliśmy decyzję o kompleksowej modernizacji parku maszyn. Zarówno dział robót drogowych jak i dział serwisu został doposażony o nowe maszyny, które przyczynią się do utrzymania wysokiego tempa pracy jak i najwyższej jakości wykonywanych robót.