TKS Spółka z o. o. jest nowoczesną firmą, dokładającą wszelkich starań, aby sprostać wymaganiom swoich klientów. Prawie 30 lat tradycji wśród firm działających w branży, popartej licznymi referencjami zadowolonych klientów. Członek Izby Budownictwa w Katowicach.

    O jakości naszych usług oraz spełnieniu najwyższych standardów świadczy uzyskany Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością, zgodnego z wymogami normy ISO 9001:2015. Systemowe działania prowadzone według znormalizowanych reguł pozwalają efektywnie wykorzystywać zasoby dla zaspokojenia potrzeb klientów Spółki, a tym samym zwiększyć siłę konkurencyjną przedsiębiorstwa.

    Posiadamy specjalistyczny sprzęt oraz wykwalifikowaną kadrę techniczną, a także pracowników stale podnoszących swoje kwalifikacje. Kontrahentom oferujemy skuteczne rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb. Szczególną wagę przykładamy do zapewnienia sprawnego zaplecza serwisowego.
Dostarczamy rozwiązania dla dużych obiektów kubaturowych typu biurowce, hotele, galerie handlowe, hale produkcyjne, hale sportowe, baseny szpitale itp.

Historia firmy

 

TKS Sp. z o.o. powstała dnia 24.04.2012r z połączenia Spółki „KLIMA-TEST” Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (Spółka Przejmowana) ze Spółką Przedsiębiorstwo Budowlano – Inżynieryjne „TELBUD” Sp. z o.o. (Spółka Przejmująca).

KLIMA-TEST Sp. z o.o świadczyła usługi na rynku krajowym już od 1990 roku. Specjalnością Spółki były usługi kompletacji dostaw, montażu i rozruchu instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnych oraz układów monitoringu i automatycznej regulacji wspomnianych instalacji oraz pozostałych instalacji sanitarnych (kotłownie, wymiennikownie, c.o., wod.-kan.), a także instalacji elektrycznych (słabo i silnoprądowych). Ponadto przeprowadzała pomiary w/w instalacji tj. pomiary ochrony przeciwporażeniowej (stanu izolacji, pętli zwarcia itp.), pomiary prędkości powietrza i ciśnień, pomiary głośności. Na życzenie klienta wykonywała pełne układy nadzorowania, monitoringu i regulacji dla całych obiektów tzw. BMS (Building Management System).
Posiadała własne biuro projektowe i wykonywała usługi projektowe w zakresie wentylacji, klimatyzacji, układów automatycznej regulacji oraz wszystkich instalacji wewnętrznych. Zapewniała serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Instalacje wykonywała w obiektach przemysłowych, handlowych, bankach, szpitalach, kinach, teatrach, basenach, halach sportowych.

Zadowolenie Klientów zostało potwierdzone licznymi Referencje, Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku, od 2004 roku firma KLIMA-TEST świadczyła usługi w zakresie czyszczenia kanałów wentylacyjnych.

Przedsiębiorstwo Budowlano – Inżynieryjne „TELBUD” Sp. z o.o. istniało od 1988r. Początkowo w centrum jej zainteresowania znajdowały się takie działalności jak : projektowa, inwestycyjna, wytwórcza, usługowa i handlowa. W pierwszych latach działalności „Telbud” wykonał z dobrym skutkiem wiele specjalistycznych robót, zyskując na tworzącym się rynku, uznanie inwestorów i dobrą markę.W miarę nabierania doświadczenia oraz rozpoznawania potrzeb rynku, w roku 1999 ostatecznie zdecydowano o kierunku rozwoju i specjalizacji firmy przyjmując dla niej obecną nazwę.
W szczególności skoncentrowano się na projektowaniu obiektów budownictwa inżynieryjnego, a także na wykonawstwie sieci i robót drogowych. Na koncie firmy znajduje się wiele zadań inwestycyjnych zrealizowanych w generalnym wykonawstwie, wykonanych dobrze i terminowo o czym świadczą liczne referencje wydane przez urzędy miast oraz przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjne oraz zarządy dróg z terenu województwa śląskiego oraz małopolskiego.


Celem połączenia było optymalne, racjonalne i w pełni profesjonalne wykorzystanie posiadanych maszyn i urządzeń, możliwości zatrudnienia pracowników, posiadanych doświadczeń oraz kontaktów handlowych, w celu zwiększenia obrotów, redukcji kosztów działalności i zwiększenia zadowolenia klientów.

Firma od 2016 roku posiada System Zarządzania Jakością na zgodność z norma PN- EN ISO 9001:2015-10.

SZUKASZ SPRAWDZONEGO WYKONAWCY DO TWOJEGO PROJEKTU? Zapytaj o ofertę