Instalacje wewnętrzne

W ramach instalacji wewnętrznych oferujemy wykonawstwo m.in. instalacji wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, chłodniczych, c.o., c.t., kotłowni, wymiennikowni, instalacji wod-kan, hydrantowych ppoż., instalacji gazowych, elektrycznych.

 

Sieci zewnętrzne

Wykonawstwo sieci zewnętrznych obejmuje m.in. sieci wod-kan, sieci ciepłownicze i gazowe a także budowę kolektorów sanitarnych i deszczowych, remonty istniejących kolektorów metodami bezinwazyjnymi.
Wykonujemy przewierty i przeciski pod drogami, nasypami i innymi przeszkodami terenowymi.

 

Roboty drogowe

Realizacje obejmujące roboty drogowe, polegają na budowie i przebudowie dróg, parkingów, placów postojowych, ciągów pieszych i ścieżek rowerowych, a także wykonanie robót ziemnych, wzmacnianie gruntów i ukształtowanie terenu.

TKS Sp. z o.o. oferuje wykonywanie usług projektowych oraz kompletnych instalacji wewnętrznych wraz z układami automatycznej regulacji i BMS, a także sieci zewnętrznych oraz robót drogowych.

  • Posiadamy własne biuro projektowe i wykonujemy usługi projektowe w zakresie wszystkich instalacji wewnętrznych oraz układów automatycznej regulacji.
  • Polecamy także usługi czyszczenia kanałów wentylacyjnych.
  • Wykonujemy przeglądy konserwacyjne instalacji i urządzeń.
  • W ramach wykonywanych usług zapewniamy doradztwo koncepcyjne, organizację placu budowy, profesjonalne wykonawstwo inwestycji, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, polskimi normami oraz zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.
  • Gwarantujemy kompleksową realizację powierzonych zadań oraz sprawną koordynację prac, dzięki doświadczonej kadrze kierowniczej i wykonawczej, stale podwyższającej swoje kwalifikacje.

Znajomość rynku producentów i nowych technologii daje nam możliwość projektowania i wykonywania prac spełniających wszystkie potrzeby Klienta.

SZUKASZ SPRAWDZONEGO WYKONAWCY DO TWOJEGO PROJEKTU? Zapytaj o ofertę