Kolonia Wysockiego

Wartość: 3.5 mPLN

Inwestor: Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna

Typ robót: Sieci zewnętrzne i roboty drogowe

Miejsce: Katowice

Roboty polegały na budowie sieci kanalizacyjnej sanitarnej i deszczowej wraz z odtworzeniem konstrukcji jezdni dróg asfaltowych oraz konstrukcji chodników.