Międzynarodowe Centrum Kongresowe

Wartość: 5 mPLN

Inwestor: Miasto Katowice

Generalny wykonawca: Warbud

Typ robót: Sieci zewnętrzne i roboty drogowe

Miejsce: Katowice

TKS wykonał kompleksowo sieci kanalizacyjne, wodociągowe, ciepłownicze a także nawierzchnie dróg, parkingów i chodników na terenach podlegających MCK.