Wodny Park Tychy

Wartość: 4 mPLN

Inwestor: Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej

Generalny wykonawca: Mostostal Warszawa

Typ budynku: Kryta pływalnia

Miejsce: Tychy

Zakres prac obejmował kompleksowe wykonanie instalacji wentylacji w tym: 24 centrale wentylacyjne o łącznej wydajności 115 tys. m3/h, 10 tys. m2 instalacji wentylacyjnej wraz z izolacją chlorokauczukową, 50 wentylatorów wyciągowych oraz 180 klap przeciwpożarowych.