Usługi

Zapraszamy do zapoznania się z szeroką ofertą wykonywanych usług.

Instalacje wewnętrzne

W ramach instalacji wewnętrznych wykonujemy m.in.:

  • instalacje HVAC (ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja)
  • instalacje mechaniczne (obiegi cieplne, chłodnicze, sprężonego powietrza, pary i kondensatu)
  • źródła ciepła (kotłownie, wymiennikownie, instalacje solarne, pompy ciepła)
  • źródła chłodu (maszynownie chłodnicze sprężarkowe/absorpcyjne, wieże chłodnicze mokre, chłodnice wentylatorowe suche)
  • instalacje gazów medycznych i technicznych
  • instalacje wodno–kanalizacyjne i odwodnienia dachów
  • instalacje p.poż tryskaczowe, hydrantowe

Elektryka i automatyka

Oferujemy wykonastwo instalacji zarówno silno jak i słaboprądowych. W portfolio naszych prac znajdują się takie instalacje jak: BMS, CCTV, automatyka obiektowa.

Sieci zewnętrzne

Wykonawstwo sieci zewnętrznych obejmuje m.in. sieci wod-kan, sieci ciepłownicze i gazowe a także budowę kolektorów sanitarnych i deszczowych, remonty istniejących kolektorów metodami bezinwazyjnymi.
Wykonujemy przewierty i przeciski pod drogami, nasypami i innymi przeszkodami terenowymi.

 

Roboty drogowe

Realizacje obejmujące roboty drogowe, polegają na budowie i przebudowie dróg, parkingów, placów postojowych, ciągów pieszych i ścieżek rowerowych, a także wykonanie robót ziemnych, wzmacnianie gruntów i ukształtowanie terenu.

Usługi projektowe

Posiadamy własne biuro projektowe i wykonujemy usługi projektowe w zakresie wszystkich instalacji wewnętrznych, sieci zewnętrznych, robót drogowych, układów automatycznej regulacji oraz projekty optymalizacji budynków pod kątem efektywności energetycznej.

Serwis

Oferujemy serwis i przeglądy, usługi konserwacyjne instalacji i urządzeń nie tylko w obiektach wykonywanych przez nas.