Zakłady Górniczo-Hutnicze „Bolesław” S.A.

Wartość: 5 mPLN

Inwestor: Zakłady Górniczo-Hutnicze „Bolesław” S.A.

Generalny wykonawca: Budimex

Typ budynku: Budynek przemysłowy

Miejsce: Bukowno

W nowej hali wanien w ZGH „Bolesław” wykonaliśmy instalację wody grzewczej i węzła cieplnego, instalację wody chłodzącej wraz z pompownią wody ciepłej, instalację wod-kan i hydrantową, rurociągi przesyłowe ścieków technologicznych oraz elektrolitu zwrotnego do ługowni, instalację ciepłej wody do zbiorników reagentów oraz chłodnię wentylatorową z pompownią wody ziemnej.