Wartość: 12 mPLN

Inwestor: Gmina Ornontowice

Typ robót: Sieci zewnętrzne i roboty drogowe

Miejsce: Ornontowice

Budowa infrastruktury kanalizacyjnej w Ornontowicach – Centrum